THÔNG BÁO HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH HÀNG BLOCK RUBY – 25/08/2021