Thông báo hỗ trợ khách hàng đẩy nhanh việc ký kết HĐMB Shophouse