CHARM GROUP TRAO TẶNG TP. DĨ AN NHIỀU MÁY THỞ TRỊ GIÁ 1 TỶ ĐỒNG